Priebeh a organizácia spolupráce


Komunikácia s klientom

 • Vaše požiadavky (maily, telefonáty, atď...) vybavujeme v prac. čase po.-pi. od 08:00 - 18:00 v priebehu 24 hodín,
 • počas školských prázdnin (s výnimkou letných) nepracujeme,
 • konzultácie ohľadom návrhov podľa potreby v rámci prac.času, mailom, telefonicky, prípadne online, nie je potrebné stretávať sa osobne
 • ak je nutná... os.stretnutia je možné dohodnúť si v dňoch ut. a štv.
  v priestoroch štúdia medzi 08:00 - 18:00, ( značne to však predlžuje čas trvania prác)
 • v prípade realizácie detto + osobné stretnutie

Ateliér | navrhovanie & realizáčné práce 

 • na navrhovanie interiéru a práce s tým súvisiace sú vyhradené dni po., str. a pi.
 • na realizačné práce a osobné stretnutia sú vyhradené dni ut. a štvr. 

Postup a časový harmonogram prác na návrhu 

Pri navrhovaní sa pracuje postupne po jednotlivých miestnostiach nasledovne,

 • 1. miestnosť - návrhy dispozičného riešenia - do 3 prac.dní od upresnenia si, dodania kompletných podkladov,
       čaká sa na vyjadrenie, 
 • zapracovanie 1 zmeny - do 3 prac. dní od skonzultovania si, upresnenia, v cene je zapracovanie zmeny 2 x                 
       schválenie si konečnej verzie miestnosti, 
 • následne 2 x fotoreal. návrhy interiéru - do 7 pracovných dní od schválenia si konečnej verzie dispo. riešenia, prípadne od dodania kompletných podkladov,
         čaká sa na vyjadrenie,
 • zapracovanie 1 zmeny - do 3 prac. dní od zkonzultovania si, v cene je zapracovanie zmeny 2 x
         schválenie si konečnej verzie miestnosti, 
 • príprava technickej dokumentácie tejto miestnosti - do 3 prac. dní od schválenia si konečnej verzie,
 • následne pokračujeme s prácami na ďalšej miestnosti č. 2

Rovnako sa postupuje počas celej doby práce na projekte. Realizačné práce sa začínajú po dokončení celého projektu v celom priestore. 


Dĺžka trvania prác na projekte

Pri jednotlivých fázach uvádzame časové rozpätie, jedná sa o čistý čas práce, ktorý garantujeme. Čas nezahŕňa súčinnosť z Vašej strany (dodanie podkladov, informácií, čakanie na vyjadrenie, atď...), preto celková dĺžka prác závisí od vás.


Realizácia

 • spôsob realizačných prác je výlučne vecou dohody, v niektorých prípadoch sa klient chce na nich podielať, v niektorých nechá všetko na nás, atď...,
 • na obhliadky, zameriavanie, kontrolné dni a nakupovanie, na prácu mimo ateliéru sú vyhradené utorky a štvrtky od 08:00 - 18:00,
 • ak klient nechá na nás i výber vyššie uvedených zariaďovacích predmetov, nepreberáme zodpovednosť za prípadné výhrady voči vybranému tovaru,
 • všetky spotrebiče a iné zariaďovacie predmety, ktoré sú potrebné vyšpecifikovať podľa vlastnej potreby si inestor vyberá sám,
 • objednávky vybraného tovaru zabezpečujeme my,
 • dĺžka realizácie je individuálna

Nami poskytnuté podklady k návrhom (maily, viz., konečný PDF dokument, atď...) si uschovajte, my ich po celkovom dokončení návrhu ***NEZÁLOHUJEME ***


Výstup 2D | okótovaný pôdorys
(po zamerianí  a zakreslení priestoru)

Fotorealistická vizualizácia

Výstup 2D | dispozičné riešenie