Cenník

Ceny vznikli na základe dôkladného prieskumu konkurenčného trhu, ceny sú nastavené priemerne.


Zvýhodnené balíky

balík č.1 "Basic" zahŕňa

 • úvodná konzultácia | vypracovanie cenovej ponuky ZDARMA,
 • zameranie skutkového stavu, prípadne digitalizácia okótovaného pôdorysu bez zamerania ZDARMA
 • 3 návrhy dispozičného riešenia priestoru i nábytku, v cene je jedna konzultácia a zapracovanie zmien podľa požiadaviek investora ZDARMA, 
 • 3 návrhy interiéru od 25€ | m², 
 • technická dokumentácia, balík nezahŕňa,
 • realizácia, balík nezahŕňa,
 • dopravné náklady mimo Bratislavy 0,25€ | km,
 • doba dodania v závislosti od m² od 4 - 8 týždňov.

Celková cena od 35€ | m² 
Cenové zvýhodnenie - 15€ | m²
Konečná cena od 20€ | m²

balík č.2 "Standard" odporúčame, zahŕňa

 • úvodná konzultácia | vypracovanie cenovej ponuky ZDARMA,
 • zameranie skutkového stavu, prípadne digitalizácia okótovaného pôdorysu bez zamerania ZDARMA
 • 3 návrhy dispozičného riešenia priestoru i nábytku, v cene je jedna konzultácia a zapracovanie zmien podľa požiadaviek investora ZDARMA, 
 • 3 návrhy interiéru od 25€ | m², 
 • technická dokumentácia určená pre realizáciu od 20€ | m², 
 • realizácia, balík nezahŕňa,
 • dopravné náklady mimo Bratislavy 0,25€ | km,
 • doba dodania v závislosti od m² od 4 - 8 týždňov.

Celková cena od 55€ |
Cenové zvýhodnenie - 20€ | m²
Konečná cena od 35€ | m²


balík č.3 "Premium" zahŕňa 

 • úvodná konzultácia | vypracovanie cenovej ponuky ZDARMA,
 • zameranie skutkového stavu, prípadne digitalizácia okótovaného pôdorysu bez zamerania ZDARMA
 • 3 návrhy dispozičného riešenia priestoru i nábytku, v cene je jedna konzultácia a zapracovanie zmien podľa požiadaviek investora ZDARMA, 
 • 3 návrhy interiéru od 25€ | m²,
 • technická dokumentácia od 20€ | m², 
 • realizácia od 30€ | m², 
 • dopravné náklady mimo Bratislavy 0,25€ | km
 • doba dodania, individuálna
Celková cena od 85€ |
Cenové zvýhodnenie - 25€ | m²
Konečná cena od 60€ | m²

Využitím zvýhodnených balíkov môžete v prípade 3 izbového bytu o rozlohe 70m², ušetriť i 900€. 


Ceny za jednotlivé položky, bez využitia balíka

 • úvodná konzultácia | vypracovanie cenovej ponuky ZDARMA,
 • zameranie skutkového stavu 3€ | m² (výstup pôdorys),
 • digitalizácia okótovaného pôdorysu bez zamerania 100€ (výstup pôdorys),
 • 3 návrhy dispozičného riešenia priestoru i nábytku 5€ | m² v cene je jedna konzultácia a zapracovanie zmien podľa požiadaviek investora (výstup 2D), 
 • 3 návrhy interiéru od 25€ | m² (špecifikácia viď. text, krok druhý, výstup 3D | V Ray),
 • technická dokumentácia od 20€ | m²,
 • realizácia od 30€ | m²,
 • dopravné náklady mimo Bratislavy 0,25€ | km.

Naše služby

Vstupná konzultácia a cenová ponuka 

Ako prvý krok je potrebné zoznamiť sa a oboznámiť s podkladmi tzv. vstupná konzultácia. Nezaberie vám veľa času, trvá približne hodinu. Ponúkame Vám dve možnosti. 


 • vzhľadom na to, že každý z našich projektov je jedinečný a bude tzv. "šitý na mieru" navrhujeme osobné stretnutie, ktoré je dôležité pre obe strany. Bude nás zaujímať vaša predstava, vaše pocity a očakávania,
 • na stretnutie si prosím prineste okótovaný pôdorys navrhovaného priestoru (ak nie je k dispozícii, priestor zameriam), ak máte tak fotografie, prípadne si môžete pripraviť obrázky iných interiérov, ktoré vás zaujali,
 • druhou z nich je poslať podklady mailom. Váš dopyt zhodnotíme, prípadne pošleme cenovú ponuku a následne sa dohodneme na ďalšom postupe.

Návrh interiéru

Veríme, že sa na spolupráci dohodneme a prejdeme k druhému kroku a to k navrhovaniu vášho interiéru. Ak chceme vytvoriť jedinečné miesto spýtame sa vás zopár doplňujúcich otázok. Aký je váš životný štýl, bude nás zaujímať čo sa Vám páči, čo radi robíte vo voľnom čase, atď...

 • po zhodnotení vašich predstáv a našich odporúčaní vytvoríme viacero variant dispozičného riešenia,
 • na základe spätnej väzby zapracujeme prípadné zmeny,
 • nasledovať bude výber správneho dizajnového štýlu, voľba hodiacich sa materiálov, odtiene farieb, výber typov nábytku, návrh nábytku na mieru, 
 • dokonalú predstavu vášho interiéru získate vďaka 3D vizualizácii, prípadne foto vizualizácii (závisí od náročnosti klienta), ktorá bude záverečným krokom návrhu,
 • súčasťou je vypracovaná prezentácia tzv. legenda použitých materiálov, svietidiel, nábytku.

Technická dokumentácia

Niektorí klienti nás oslovia za účelom zhotovenia samotného návrhu. Veľmi radi by sme Vám však ponúkli komplexné služby v oblasti interiérového dizajnu. Dostávame sa tak k tretiemu kroku a to k zhotoveniu technickej dokumentácie potrebnej pre realizáciu. Bude obsahovať

 • kladačské plány,
 • projektová dokumentácia,
 • rozkreslenie a kótovanie nábytkov na mieru,
 • elektroinštalačné, vodoinštalačné a plynoinštalačné prvky.

Projekty profesií (napr. statický posudok ..) nie sú v cene zahrnuté.Realizácia

Na záver našej veríme príjemnej spolupráce príde krok štvrtý a to finálna realizácia. 
 • začne sa pracovať s hmotnými vzorkami materiálov v danom priestore (zabezpečujeme si vzorky konkrétnych tapiet, vzorkovník interierových farieb, vyberá sa konkretný odtieň, čislo interiérovej farby), na základe toho môže prisť k zmenám, ktoré samozrejme preberáme s klientom,
 • pripravené špecifikácie zašleme našim dodávateľov, dôvodu vynikajúcich obchodný vzťahov, získame pre vás prijateľné ceny,
 • budeme koordinovať harmonogram prác,
 • našou prácou bude i dohliadať nad dodávkami, inštaláciami a konečného umiestnenia v súlade s návrhom,
 • o situácii na stavbe budete pravidelne informovaní.