Cenník | naše služby

Ceny vznikli na základe dôkladného prieskumu konkurenčného trhu, sú nastavené priemerne.


Interiérový dizajn

 • konzultáciu, cenovú ponuku ZDARMA
 • zameranie a zakreslenie priestoru 3€ | m² (výstup okotovaný 2D pôdorys)
 • digitalizácia okótovaného pôdorysu bez zamerania 100€ 
 • dispozičné riešenie priestoru i nábytku 7€ | m² (výstup 2D pôdorys so zariaďovacími predmetmi)
 • návrhy interiéru od 20€ | m² (výstup 3D fotorealistická vizualizácia)
 • realizácia od 30€ | m²
 • dopravné náklady mimo Bratislavy 0,25€ | km

Pri využití komplexných služieb je možné dohodnúť sa na zvýhodnej cene.


Pre Vašu predstavu...

Výstup 2D | zamerianie priestoru

Výstup 2D | dispozičné riešenie


Architektúra

Realizačný projekt typový zahŕňa 

 • architektonická štúdia
 • architektúra a stavebné riešenie
 • statika
 • zdravotechnika 
 • vykurovanie
 • elektroinštalácia
 • plynofikácia
 • projekt osadenia          +150€
 • prípojka voda/kanál     +80€
 • prípojka plyn                 +80€
 • prípojka elektrika          +80€
 • projekt požiarnej ochrany             špecifikácia jednotl. položiek

Cena od 7€ | m²  v prípade záujmu + doplkové položky

Realizačný projekt na mieru zahŕňa

 •  architektonická štúdia
 • architektúra a stavebné riešenie
 • statika
 • zdravotechnika
 • vykurovanie
 • elektroinštalácia
 • plynofikácia
 • projekt osadenia
 • prípojka voda/kanál
 • prípojka plyn
 • prípojka elektrika
 • projekt požiarnej ochrany            špecifikácia jednotl. položiek

Cena od 20€ | m² all including


Vstupná konzultácia a cenová ponuka 

Vzhľadom na to, že každý z našich projektov je jedinečný a bude tzv. "šitý na mieru" navrhujeme osobné stretnutie, ktoré je dôležité pre obe strany. Bude nás zaujímať vaša predstava, vaše pocity a očakávania. Ako prvý krok je potrebné zoznamiť sa a oboznámiť s podkladmi tzv. vstupná konzultácia. 

Ak sa jedná o interérovú štúdiu ponúkame Vám dve možnosti:

 • os.stretnutie (odporúčame), na ktoré si prosím prineste okótovaný pôdorys navrhovaného priestoru (ak nie je k dispozícii, priestor zameriam), ak máte tak fotografie, prípadne si môžete pripraviť obrázky iných interiérov,ktoré vás zaujali
 • druhou z nich je poslať podklady mailom, Váš dopyt zhodnotíme, prípadne pošleme cenovú ponuku a následne sa dohodneme na ďalšom postupe

Ak sa ide o projekčné služby stretnutie je nevyhnutné. 


Návrh interiéru

Veríme, že sa na spolupráci dohodneme a prejdeme k druhému kroku a to k navrhovaniu vášho interiéru. Ak chceme vytvoriť jedinečné miesto spýtame sa vás zopár doplňujúcich otázok. Aký je váš životný štýl, bude nás zaujímať čo sa Vám páči, čo radi robíte vo voľnom čase, atď...

 • po zhodnotení vašich predstáv a našich odporúčaní vytvoríme viacero variant dispozičného riešenia,
 • na základe spätnej väzby zapracujeme prípadné zmeny
 • nasledovať bude výber správneho dizajnového štýlu, voľba hodiacich sa materiálov, odtiene farieb, výber typov nábytku, návrh nábytku na mieru
 • dokonalú predstavu vášho interiéru získate vďaka 3D vizualizácii, prípadne foto vizualizácii (závisí od náročnosti klienta), ktorá bude záverečným krokom návrhu
 • súčasťou je vypracovaná prezentácia tzv. legenda použitých materiálov, svietidiel, nábytku

Technická dokumentácia

Niektorí klienti nás oslovia za účelom zhotovenia samotného návrhu. Veľmi radi by sme Vám však ponúkli komplexné služby v oblasti interiérového dizajnu. Dostávame sa tak k tretiemu kroku a to k zhotoveniu technickej dokumentácie potrebnej pre realizáciu. Bude obsahovať 

 • kladačské plány 
 • rozkreslenie a kótovanie nábytkov na mieru 
 • elektroinštalačné, vodoinštalačné a plynoinštalačné prvky 
 • 2D okótovaný pôdorys

Projekty profesií (napr. statický posudok ..) nie sú v cene zahrnuté.


Realizácia

Ak nám ide o 100% výsledok, ucelenú kvalitne odvedenú prácu jednoznačne odporúčame nechať na nás i štvrtý krok a to finálnu realizáciu.


 • začne sa pracovať s hmotnými vzorkami materiálov v danom priestore (zabezpečujeme si vzorky konkrétnych materálov, vzorkovník interierových farieb, vyberá sa konkretný odtieň, číslo farby, atď...), prípadne zmeny preberieme s investorom
 • pripravené špecifikácie zašleme našim dodávateľov, dôvodu vynikajúcich obchodný vzťahov, získame pre vás prijateľné ceny,
 • budeme koordinovať harmonogram prác,
 • našou prácou bude i dohliadať nad dodávkami, inštaláciami a konečného umiestnenia v súlade s návrhom,
 • o situácii na stavbe budete pravidelne informovaní.

V prípade záujmu sa s Vami spojíme a dohodne sa stretnutie priamo s projektantom, ktorý s Vami preberie ďalšie kroky potrebné k vypracovaniu projektovej dokumentácie. V tejto oblasti sa dodávajú komplexné služby ako sú