Architektúra | Projekcia


Ak ste sa rozhodli žiť v rodinnom dome, investovať do toho čas, energiu a nemalé finančné prostriedky, je potrebné uchopiť to za správny koniec hneď od začiatku. Hovorí sa, že až tretí dom v poradí je postavený dobre. Pokiaľ sa do toho pustíte sami bez odbornej pomoci áno je to pravda. Kto z nás si to však môže dovoliť? Dovoliť si pokus - omyl, postaviť tri domy, aby bol konečne so všetkým spokojný a aby bol dom navrhnutý prakticky, funkčne a v ucelenom dizajne. Z tohto dôvodu je potrebné vybrať si skutočne skúseného a prakticky uvažujúceho architekta. Radi vám pomôžeme.Projekčné služby

V prípade záujmu sa dohodne na stretnutí priamo s projektantom, ktorý s Vami preberie ďalšie kroky potrebné k vypracovaniu projektovej dokumentácie. V tejto oblasti sa dodávajú komplexné služby ako sú

Architektonická štúdia

 • pôdorysy všetkých podlaží v mierke 1:100
 • tabuľky miestností
 • schematický rez
 • schematické 2D pohľady
 • 2x jednoduchá 3D vizualizácia

Architektúra a stavebné riešenia

 • technická správa
 • konštrukčné riešenie 1:50
 • strecha 1:50
 • krov 1:50
 • základy 1:50
 • pohľady 1:50
 • rez priečny 1:50
 • tepelnotechnické projektové hodnotenie
 • odpadové hospodárstvo
 • pôdorys 1:50

Statika

 • technická správa a statický výpočet
 • výkres tvaru podlaží 1:50

Zdravotechnika

 • technická správa
 • vnútorný vodovod a kanalizácia 1:50

Vykurovanie

 • pôdorys a schéma zapojenia zdroja tepla 1:50
 • technická správa

Elektroinštalácia

 • technická správa
 • strecha - blezkozvod
 • základy - uzemnenie
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • rozvádzač RD 1:100
 • pôdorys - zásuvková a svetelná inštalácia 1:100
 • technická správa
 • strecha - blezkozvod
 • základy - uzemnenie
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • rozvádzač RD 1:100
 • pôdorys - zásuvková a svetelná inštalácia 1:100

Plynofikácia

 • technická správa 1:50
 • pôdorys 1:50

Výkaz výmer

Projekt osadenia

 • domu na Váš pozemok (situácia) 

Prípojka voda/kanál

 • projekt vonkajšej sieťovej prípojky vody a kanalizácie 

Prípojka plyn

 • projekt vonkajšej sieťovej prípojky plynu 

Prípojka elektrika

 • projekt vonkajšej sieťovej prípojky elektriky 

Projekt požiarnej ochrany